Rozmieszczanie infrastruktury paliw alternatywnych cz.II paliwa alternatywneE. Tosenovsky: Dotychczas nie jest do końca wiadomo, która technologia okaże się najbardziej popularna. Trzeba myśleć jak definiować odległość i liczbę stacji doładowań. Kraje mają przecież różną geografię. Wcześniej trzeba przestudiować, czy unijne plany, nie są działaniem nadprogramowym. Trzeba w tym przypadku zapewnić niezbyt restrykcyjną normalizację.

A. Meszaros: Wypada wyrazić zadowolenie z faktu pracy nad wykorzystaniem paliw alternatywnych. Należy to uznać jednak za zbyt kosztowne i odległe w czasie, choćby ze względu na zróżnicowany rozwój państw członkowskich. Trzeba sobie powiedzieć, iż takie przedsięwzięcie będzie sporym obciążaniem dla unijnego budżetu, w dodatku w większości przedstawione propozycje mają charakter wizji i dotyczą technologii, które jeszcze nie istnieją. Koszty o których się mówi, uznać należy póki co za zaniżone, poza tym warto na wstępie od razu sobie zadać pytanie, kto poniesie tak gigantyczne wydatki? Rynki krajowe w skali UE mają odmienną wielkość, zaś koszty zainwestowania w taką technologię są niewspółmierne do ponoszonego ryzyka. Jeśli paliwa alternatywne i tradycyjne będą opodatkowane na tym samym poziomie, nie będzie tak naprawdę żadnej konkurencji na rynku.

A.V. Quadras: Patrząc z perspektywy uniezależniania się od korzystania z ropy, trzeba uznać dyskusję o paliwach alternatywnych za pozytyw. Alternatywne źródła energii to bardzo ciekawy temat, ale trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na koszty, które na dzisiaj są bardzo wysokie.

Biomasa - materiał do tworzenia biopaliw - paliwa alternatywnego

Biomasa – materiał do tworzenia biopaliw – paliwa alternatywnego

Dopiero kiedy paliwa alternatywne zyskają większy udział w rynku, będzie można mówić o mniejszych i bardziej racjonalnych wydatkach. Ryzykowane jest inwestowanie w technologię i stacje ładowania, które nie wiadomo czy się sprawdzą.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Europa jest uzależniona od importowanej ropy, dlatego Komisja dostrzega tu szansę dla paliw alternatywnych, które jednak obarczone są barierą ładowania i ograniczonymi możliwościami ich wykorzystywania. Inwestując jednak w odpowiednią infrastrukturę można pokonać tę istniejącą barierę. Przedłożenie komisyjne podchodzi w sposób holistyczny do kwestii paliw alternatywnych, gdyż utrwala pogląd, że wszystkie ich rodzaje, w tym także wodór – musza mieć szansę rozwoju. W porównaniu z USA i Chinami UE notuje znaczące opóźnienia, które powinny zostać nadgonione.